Archive for Patrick Vaanhold

Er was eens….

In januari 2014 schreef ik een blogpost over The Crowd (The Crowd), over wat het was en hoe het ontstaan was. Eigenlijk ging daar deze blogpost (Early Adopters) van 28 december 2011 aan vooraf. Deze schreef ik nadat ik een uitnodiging had gekregen voor “iets met valsspelen” onder de naam The Crowd.

Vandaag was dan de laatste dag van het bestaan dit initiatief, dat uitgegroeid was tot een vereniging. Een dag met de bijeenkomsten zoals we die door de jaren heen tegen gekomen zijn: discussies, kennisoverdracht, inspiratie. Voor mij een dag waarbij ik weer een beetje plezier in het onderwijs heb gekregen. Een dag waarop wéér is gebleken dat er genoeg mensen in het onderwijs zijn dit vaak met passie en enthousiasme doen. Een dag waar ik, zoals ik eigenlijk gewend ben, weer energie heb gekregen van de mensen om me heen. Een dag waarop ik gelukkig was, zoals mede-Crowdie Dico Krommenhoek zo schitterend beschreef in zijn blog over deze 7e april 2018: https://www.apptiviteiten.eu/gelukkig-discours-funeraire-bij-het-afscheid-van-the-crowd.html

Ik wil het bestuur van de vereniging bedanken voor alle energie die zij er in hebben gestoken de afgelopen jaren. Ik wil de Crowdies bedanken voor alle energie die zij gestoken hebben in het organiseren van mooie events en voor het aanwezig zijn bij deze events.

The Crowd bestaat als vereniging niet meer. Als ‘gedachte’ zal het bij mij altijd aanwezig blijven…. en dan heb ik het nog niet eens over mijn #onderwijsvrienden.

Een spontane onderwijsblog….

In de workshop van Karin Winters (https://www.karinblogt.nl/) kregen we de opdracht om regel voor regel een blog te schrijven. Enige puntje: na een regel wordt het blaadje omgevouwen en daardoor zie je dus niet wat de vorige regel was.

Dit was het resultaat van ons groepje: Read more

Jong Ondernemen(d)

Bij ons op school hebben wij een Business School. De 2e en 3e klassen hebben allemaal een project waarbij ondernemen centraal staat. De projecten waarbij geld opgehaald wordt, hebben we gekoppeld aan een goed doel; de 2e klassen halen geld op voor de Almeloopers en in de 3e klas wordt gewerkt voor Day for Change (project opgezet door Marc Klein Essink). Zo leren de leerlingen niet alleen hoe ze ondernemend moeten handelen, maar ook dat ze niet alleen op de wereld zijn en er mensen zijn die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

In de 4e klas van de Havo, gaan we nog een stapje verder. Daar moeten de leerlingen die kiezen voor het vak M&O (vanaf komend jaar Bedrijfseconomie) een eigen bedrijfje starten. Dit doen we op basis van het project JongOndernemen. Read more

Lesson study

Een Lesson Study tryout

Het Buitenland bij de Nationale Rekeningen

Voor de module Vakdidactiek van de Master Algemene Economie, werd het concept van Lesson Study geïntroduceerd. De studenten kregen als opdracht een les te ontwerpen op basis van dit concept en deze uit te voeren. Hier volgt het verslag van de door de auteurs gegeven les in 5 havo.

Read more