Staken…

Ik ben op zich niet zo’n staker en heb dat dan ook vandaag niet gedaan. Maar ik moet eerlijk zeggen dat toen ik mensen als Ton Elias (VVD, tot 2 maal toe in de VK) of Harm Beertema (PVV, eveneens in de VK) las met hun meningen/ideeën over docenten, ik me alsnog in wilde schrijven. De opmerkingen van ‘onze’ minister van onderwijs, van Bijsterveldt, onderdrukten die neiging absoluut niet.

Wat mij stoort is niet zo zeer die (nutteloze) extra 40 uur of die week vakantie die met een drogreden afgenomen wordt. Het gaat mij om de gehele toonzetting rondom dit alles. Docenten worden, laten we vooral generaliseren, weggezet als lui, onkundig en initiatiefloze mensen die alleen maar klagen en niets presteren. Wij zijn er oorzaak van dat “onze leerlingen zo slecht rekenen dat ze de technische opleidingen niet meer kunnen volgen“, dat “onze scholieren niet meer kunnen spellen en niet meer begrijpend kunnen lezen” en dat “onze leerlingen geen besef meer hebben wie zij zijn als cultuurdragers van onze mooie westerse beschaving“. Althans dat vind de heer Beertema. Om er in zijn betoog er meteen aan toe te voegen dat wij als leraren staken “om 12 minuten extra lestijd per dag woedend van de hand te wijzen”. Geheel in de stijl van de PVV wordt er één ding uitgepikt, dat eigenlijk niet de essentie is, maar wel het makkelijkst in een oneliner te verpakken is en het “goed” doet bij de achterban.

Beertema maakt overigens wel één goed punt en dat is dat ons onderwijs (de afgelopen) jaren is geteisterd door onderwijsvernieuwingen. Probleem daarvan is dat we door de vele wisselingen van ministers, nooit de kans hebben gekregen, een vernieuwing goed door te zetten. Ik heb altijd geleerd dat als je iets gaat veranderen, het eerst slechter gaat. Dat je aanvangsniveau eerst zakt om daarna beter te worden. Maar die kennis en de bijbehorende tijd, werden de vernieuwingen niet gegeven. Met als gevolg…. vernieuwingen, die niet de tijd kregen om te groeien met als gevolg…. afijn er zit aan elk blog limiet, dus ik denk dat het idee zo wel duidelijk is.

Gelukkig was er ook een geluid dat mij als muziek in de oren klonk en geheel mijn ideeën weergaf. In dezelfde VK, schreef Gerard Olthof een stuk over het waarom. In mijn illusie dat politici voor rede vatbaar zijn, heb ik een link van zijn stuk, getweet naar onze minister. De kans dat ze het leest acht ik om en nabij de 0%, maar het idee alleen al gaf nog een beetje kleur aan de dag.

Zelf ben ik een overtuigd aanhanger van het idee dat ons onderwijssysteem niet klopt (zie eerder blogs). Maar tegelijkertijd ben ik realist genoeg om te beseffen dat een grondige renovatie van dat systeem voorlopig niet van de grond gaat komen. Zolang de waan van de dag regeert en politici hun oren laten hangen naar “het volk” zonder hun eigen verstand te gebruiken en de juiste conclusies te trekken, zal het stapje voor stapje moeten. En mogelijk zal ik dan nog als overgrootvader mee kunnen maken, dat mijn achterkleinkinderen in een onderwijssysteem meedraaien dat ECHT recht doet aan hen. Tot die tijd zal ik nog heel vaak de neiging krijgen om mee te staken, door ongenuanceerde opmerkingen van populistische politici. Laten we hopen dat het bij de neiging blijft.

This entry was posted in Onderwijs. Bookmark the permalink.