Een reactie….

….. op dit artikel (Basisscholen kunnen veel beter presteren) en het (volgende) onzalige idee van minister van Bijsterveldt voor “excellente” scholen.

Geachte auteurs,

Laat ik beginnen met een positief punt; ik ben het eens met het feit dat scholen overmatige administratiedrang vertonen. Alleen ben ik het niet eens met het feit dat dit aan de scholen ligt. Door de krampachtige politiek, opgezweept door de publieke opinie en dit soort artikelen, moet er steeds meer geregistreerd worden. Als we even doorgaan dan moet er precies bijgehouden worden hoe vaak en hoelang een kind naar het toilet gaat om er maar voor te zorgen dat er een x-aantal uren lesgenoten worden.
De suggestie in uw artikel is daarnaast dat als er maar harder gewerkt wordt en meer gedaan, wij als land stukken intelligenter worden. Dat CITO scores omhoog gaan. Dat dus de verdeling van de instroom in VMBO enerzijds en H/V anderzijds (zijnde 60-40) anders kan en moet. Ter uwer informatie; de instroom in H/V is de afgelopen jaren al enorm omhoog gegaan. Met als gevolg dat de prestaties op datzelfde H/V, omlaag gaan.

Wat ligt hier, naar mijn mening, aan te grondslag? Het feit dat er steeds harder wordt geschopt tegen het VMBO. Dat dit steeds meer als afvalputje bestempeld wordt. Dat ouders en scholen, zo hoog mogelijke CITO-scores willen hebben en dus gaan trainen en oefenen (net als het voorbeeld dat u geeft van Prem Radakishun). Dat door die hoge scores, leerlingen verkeerd terecht komen, op hun tenen moeten lopen, vrijwel alleen slecht scoren en daardoor zwaar gedemotiveerd raken en gaan onderpresteren, daar hoor je niemand over. Daar rekenen we dan vervolgens de middelbare scholen weer op af, want die hebben het niet goed gedaan. Leerlingen waarvan de leerkracht in het basisonderwijs aangeeft dat het naar de Havo kan, krijgen een H/V advies. Als ze dan vervolgens keurig in de Havo terecht komen, heeft de middelbare school het slecht gedaan “want het had toch een H/V advies, dus VWO waardig!”.

Zolang de politiek en de publieke opinie blijven hameren op meer  en meer en meer cijfertjes om toch maar ‘beter’ te kunnen vergelijken, durf ik te beweren dat het onderwijs er niet beter op wordt. Pas als we echt het kind centraal stellen en dus uitgaan van het beste voor dit kind, dan pas zullen we in staat zijn om prestaties te verbeteren. En op dat vlak moeten we docenten gaan scholen; de leerling centraal! En daar helpt geen predikaat “excellente school” of prestatiebeloning bij!

Comments are closed.