Onderwijs nieuw vormgegeven….

In februari dit jaar, hadden we bij ons op school een studiemiddag. Onderwerp was de ‘herinrichting’ van ons gebouw. We groeien als kool en uit ons jasje. We zitten echter in een (zeer) oud pand en dan betekent een verbouwing nu, dat die de komende 15 jaar houdbaar moet zijn. Ons MT begreep dit en legde ons de vraag voor: ‘hoe moet ons onderwijs er over 15 /20 jaar uit zien?’ Op zich al een mooie vraag aan docenten want hoe vaak zie je niet dat het als een “feit” wordt gepresenteerd: ‘we gaan dit doen’.

Maar die vraag neerleggen vraagt natuurlijk wel om de nodige inleving, op de hoogte zijn van de huidige en al ingezetten ontwikkelingen en niet te vergeten de wil. Want wat mij betreft kan iedereen aanvoelen dat het onderwijs van 2025 er behoorlijk anders uit zal zien dan dat van nu. Maar of iedereen in het onderwijs daar nou van overtuigd is….

Waar het dus eigenlijk begint met een vraag over de gebouwelijke situatie die opnieuw vormgegeven moet worden, werden we dus gedwongen na te denken over het onderwijs van 2025 en eigenlijk stiekem al het onderwijs van NU. Want als je na gaat denken over hoe ‘het onderwijs’ er over 15 jaar uit gaat zien, dan moet je voor jezelf eerst helder hebben wat onderwijs nu eigenlijk inhoudt. En dan ga je als vanzelf kijken naar wat je nu doet. En je volgende actie is, of zou dat in ieder geval moeten zijn, kijken hoe ‘de leerling’ zich ontwikkelt. Wat is er de laatste jaren verandert en welke kant gaat dat verder op?

Het MT had deze exercitie goed voorbereid in een aantal rondes met het maken van wat prioriteitenlijstjes e.d. Bij het afronden werd natuurlijk een soort van presentatie aan de andere groepen gegeven over de diverse gevormde lijstjes. Mooi om te zien dat ideeën nogal afwijkend waren (niet geheel onverwacht) ondanks de gevarieerde samenstelling van de groepen. Voor het MT de nodige gevarieerde punten om mee te nemen in hun overwegingen betreffende de vormgeving van ons gebouw en daar aan ten grondslag liggende vormgeving van ons onderwijs.

Waarom nu dit relaas? Wel zoals ik aangaf, is onderdeel van de exercitie het nadenken over wat je nu doet en hoe leerlingen zich ontwikkelen. En dat kwam weer terug toen ik de afgelopen weken mijn collega’s uitdaagde met een aantal stellingen over het gebruik van sociale media. Op stellingen als “Twitter? Waarom moet ik mensen laten weten dat ik koffie drink?” en “Facebook? Een leerling is een leerling geen vriend die ik “leuk vind”!” kreeg ik reacties als “Klopt helemaal! Geen leerlingen op mijn FB” maar gelukkig ook “Als een leerling niet je vriend is, kun je misschien beter een ander beroep kiezen!”. Ook hierbij werden mensen dus aan het denken gezet over de manier waarop ze nu omgaan met zaken. 

De “stellingen” waren een teaser voor de aankondiging van een event dat we gaan organiseren als The Crowd. Het is een event over het gebruik van sociale media. Niet een discussie over het al dan niet gebruiken, maar vanuit het besef dat sociale media allerlei dingen op dit moment opnieuw aan het vormgeven zijn. Nieuws bekijken op de TV? Waarom ik zag het 2 uur geleden al op Twitter (met foto’s en video en al). Klachten via de website doorgeven? Eén tweet en de nieuw op-/ingerichte afdeling van dat grote bedrijf reageert. En het onderwijs kan hier domweg niet in achterblijven. Ook nu al moet volgens mij het onderwijs opnieuw vormgegeven worden. Let op: ik zeg niet dat het inhoudelijk of principieel verandert, want volgens mij is en blijft de taak van het onderwijs het klaarstomen van leerlingen voor “de boze buitenwereld” mbv bepaalde kennis en bij voorkeur vaardigheden.

Ik heb geleerd tijdens mijn (korte) studie, dat je aan moet sluiten bij de belevingswereld van de leerling om ze betrokken te krijgen. Volgens mij is het dan handig om dat ook met de communicatie te doen. Als we dat in het onderwijs begrijpen (en gelukkig zijn er al een heleboel die dat snappen en uitvoeren) dan kunnen we de volgende stap maken. Dan kunnen we ons onderwijs op dit moment zodanig vormgeven dat het weer meer aansluit bij onze ‘klanten”. En dan kunnen we verder op weg naar het onderwijs van 2025 in een gebouw dat daarvoor vormgegeven is….. ondank het jasje uit 1920.

PS: Deze is in dit kader mooi:

 

Please leave a comment

  1. Frans Droog Says:

    Mooie, concrete verbinding gelegd. Nadenken over de fysieke ruimte van het leren in de toekomst moet gepaard gaan met nadenken over de inhoudelijke veranderingen die nodig zijn om leren in de toekomst vorm te geven.
    Sociale Media zullen een steeds belangrijkere plaats in het onderwijs (moeten) gaan innemen om dit beter te laten aansluiten bij de (belevings)wereld buiten de school. Je kunt leerlingen niet op de toekomst voorbereiden wanneer je daarbij alleen maar middelen uit het verleden gebruikt. Docenten zullen dus voldoende kennis van Sociale Media moeten verwerven om ze didactisch en pedagogisch verantwoord te kunnen inzetten.
    Er zijn vanuit de onderwijswereld zelf een aantal mooie initiatieven (The Crowd, Onderwijslente, Onderwijslab) die aangeven dat de behoefte aan scholing van docenten zich ook naar een meer 21e eeuwse manier ontwikkeld: via Sociale Media, niet alleen aanbod maar ook vraag-gestuurd, direct van zelf uitvoerende experts.
    Veel succes met jullie verbouwingen!

Leave a Comment