In het kader van #deeljeblogdag, een blog van… @LexHupe

Wiskundeleraar Conrad Wolfram (zie hieronder bij ‘reacties’) legt de vinger op een zere plek in ons onderwijs die ik toch graag even uitvergroot.

In het huidige wiskunde-onderwijs, zo betoogt hij, doen we eigenlijk alleen maar nr. 3. En dat doen we dan ook nog met de hand. Les 1 is natuurlijk: doe dìt nu juist met computers, da’s dan opgelost.

Maar het grootste punt dat hij maakt is dat Nr 1, 2 en 4 veel interessanter en leerzamer zijn. Ze doen een beroep op de verbeeldingskracht, het conceptueel vermogen van leerlingen en legt uitdagingen neer die studenten graag zullen oppakken en naar werkbare resultaten vertalen. Dát is een mooie uitdaging voor het onderwijs. Zonde als leerkrachten dat laten liggen. Hier liggen kansen!

Wiskunde was een crime voor mij. Ik vond het zooo moeilijk om te begrijpen. Elke uitleg van de leraar ten spijt…. de goede man bleef het maar proberen maar het lukte gewoonweg niet. Wel vond ik Einstein een boeiende figuur. Ik dacht zelf na over atomen, materie en energie….  Ook vond ik het fascinerend dat er vroeger geen 0 (nul) bestond. De mensen waren gewoon nog niet op die gedachte gekomen.

Wiskunde op school is: een boek met opgaven die je moet kunnen maken – zo krijg je het voorgeschoteld. Als de leraar nu eerst was begonnen met de uitdagingen waar de Egyptische astronomen voor stonden toen die de pyramides bouwden. Of een hedendaags probleem….. de fileproblematiek. Aardbevingen. Sterrenkunde. Bruggenbouw. Noem eens een onderwerp, liefst technisch van aard, en je vindt vast een toepassing van wiskundige formules daarin.

Nog had ik die technische wetten en formules zélf niet helemaal begrepen. maar is dat erg? Is het de bedoeling van goed onderwijs dat we mechanisch de rekenregels toe kunnen passen? Of leren om een probleem te onderkennen, juist te formuleren en vervolgens aan te pakken?

Aan de wiskundeleraren van deze aarde: leg dat boek met opdrachten eens weg, en vertel wat jou zelf heeft geïnspireerd om dit vak te gaan leren. Vertel een verhaal. Of haal iemand in de klas die een boeiend voorbeeld laat zien. Laat de leerlingen eens een probleem aanvliegen en kijk hoe ze het met behulp van wiskunde mooi kunnen oplossen.

This entry was posted in Onderwijs. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *