“Geachte nieuwe minister van onderwijs” (Van goed naar excellent)

Zo zou eigenlijk mijn blogpost moeten beginnen en dan zou ik met een heel betoog moeten komen richting die nieuwe minister (en staatssecretaris) over hoe ik nu aankijk tegen de plannen voor het onderwijs in het nieuwe regeerakkoord (‘van goed naar excellent’). Ik heb gekeken naar de onderwijs paragraaf in het nieuwe regeeerakkoord en ik heb gekeken naar de website van het ministerie van OCW, maar op de één of andere manier kom ik er niet uit. Ik zie dingen staan en hoor van dingen. En als ik dan pogingen doe om die te vertalen naar mijn praktijk, dan kom ik daar niet helemaal uit.

Ik kom er met bepaalde dingen wel uit. Deze zin uit de missie van OCW, `Iedereen bereidt zich voor op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid´,vind ik een hele mooie en sluit aan bij de wijze waarop ik met leerlingen omga. Ook snap ik wel dat men wat wil doen aan de kwaliteit van lerarenen ik ben blij dat men dit op een enigzins positieve manier verwoord (in tegenstelling tot woordvoerders in de vorige gedoog coalitie) in het regeerakkoord. Maar vervolgens gaat men dan verder met `Scholen gaan publieke verantwoording afleggen over behaalde resultaten en gebruikte middelen´ en ´De eisen van bekwaamheid uit het Lerarenregister en de bijscholingsplicht van docenten worden met ingang van 2017 wettelijk verankerd´. Dat lerarenregister is al een keer fijntjes door Jelmer Evers beschreven. Ik sluit me daarbij aan maar in tegenstelling tot Jelmer, twijfel ik of het register wel wat toevoegt. En toch moet ik daar straks bij ingeschreven staan want anders…. tjsa wat anders?

En waar moet ik aan denken als men het heeft over afspraken die men met ‘het onderwijsveld’ (wie zijn dat dan precies) wil maken “over professionalisering van het personeelsbeleid met behulp van de Onderwijsinspectie“. Ik wist niet dat die onderwijsinspectie ook al iets wist van HRM. En wat bedoelt men met die “modernisering van de huidige wettelijke onderwijstijdnorm“?. En wat valt er onder het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden, een voorwaarde voor het beschikbaar stellen van 340 miljoen? Is dat kijken naar de opslag voor lessen of misschien de afspraken uit de CAO over het te geven aantal lessen? Het wordt mij niet duidelijk, maar echt vernieuwend (moderniserend) en opbouwend vind ik het niet klinken. Waar blijven de teksten over innovatie? Over aansluiten bij nieuwe tijden? Over het feit dat ons gehele onderwijs systeem mischien wel niet meer van deze tijd is.

De wil en wens om te gaan naar een verbetering in en van het onderwijs, wordt uitgesproken. Alleen zie ik daarbij meteen weer de “controle”-kramp voorbij schieten. Afrekenen en sanctioneren in plaats van belonen en motiveren. Het zijn misschien maar woorden maar ik beloon mijn leerlingen ook voor wat ze goed doen en straf ze niet voor wat ze niet goed doen. Het gaat om glazen die voor 50% gevuld zijn; zijn ze halfvol of zijn ze half leeg.

This entry was posted in Algemeen, Onderwijs and tagged , , , . Bookmark the permalink.