ICT en onderwijs

Het gebruik van ict op basisscholen, middelbare scholen en mbo’s stijgt, maar niet snel genoeg, vindt Kennisnet. Ruim een kwart van de docenten maakt geen gebruik van ict bij het lesgeven….” Voor sommige ouders is dit gegeven een zegen, voor anderen een doorn in het oog. Zo gaat dit altijd met dit soort zaken. Toch lijkt het niet te passen in de huidige tijd en met name de wensen die overheid en ouders hebben t.a.v. de resultaten in het onderwijs.

De vraag is waar dit vandaan komt; kan dit lage percentage gekoppeld worden aan de leeftijdsopbouw van het lerarenkorps? Helaas lijkt de vraag “waarom gebruik je geen ICT?” niet beantwoord te worden in dit soort onderzoeken. Het blijft dus gissen naar de redenen:

  • geen middelen om ICT te gebruiken
  • noodzaak wordt niet onderkend
  • “vroeger ging het toch beter en deden we zonder”
  • angst voor ICT
  • angst voor situatie dat een leerling beter weet om te gaan met….
  • domweg niet weten dat of welke middelen er zijn

Een reeks mogelijke antwoorden dus. Wie onderzoekt het eens of kent de antwoorden?

Check http://www.onderwijsnieuwsdienst.nl/ of http://www.ictinschool.nl voor meer info over ICT en onderwijs.

This entry was posted in Onderwijs. Bookmark the permalink.